10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಬಲಹೀನತೆ ಹೋಗಿ 70 ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಟಾಮಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನರಗಳ ಬಲಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಲು ಆಗದಿರುವುದು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಅಥ್ವಾ ಜಗಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕುಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೀಗೆ ನರಗಳ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಂತೆ ನರಗಳು ಸಹ […]

Continue Reading