ಮಣ್ಣಿನ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ.ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯ.?

ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂತಾನ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗದವರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ನಡ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸುವ ಸುರ್ಯ […]

Continue Reading