ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ..

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮರು ಪಾವತಿಸದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನಾನು ಸಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ..ನನಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ […]

Continue Reading