ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಗಂಡ ಎಂದಿಗೂ ಧನವಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದಾ ನೋಡಿ

Adhyatma

ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಕಣ್ಣು, ಹಾಗೆ ಗೃಹಿಣಿ ಮನೆಯ ದೀಪ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೃಹಿಣಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಪುರುಷನಾದವನು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸದೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೋ ಆಗ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಷ್ಟೇ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಮಹತ್ವವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು…ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..