ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ರೈತರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ! ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?ನೋಡಿರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ..ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪನಿ ರೈತರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು …

ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ರೈತರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ! ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ Read More