ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ?

[widget id=”custom_html-4″] ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರ’ಕರಣಗಳು ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅ’ಪರಾಧ ಕೂಡವೂ ಹೌದು.ನೀವು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ …

ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ? Read More