10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಬಲಹೀನತೆ ಹೋಗಿ 70 ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಟಾಮಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನರಗಳ ಬಲಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಲು ಆಗದಿರುವುದು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಅಥ್ವಾ ಜಗಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕುಹೃದಯ ಬಡಿತ …

10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಬಲಹೀನತೆ ಹೋಗಿ 70 ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಟಾಮಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ.. Read More