ದ್ವಾರಕಾ ರಹಸ್ಯ.ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ..

ಮಹಾಭಾರತದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ದ ಮುಗಿದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕತೆ …

ದ್ವಾರಕಾ ರಹಸ್ಯ.ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ.. Read More