ಕರೋನ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡುವರೆ ಕೋಟಿ ಫೋನ್ ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್.?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಬಂದ ನಂತರ ಎರಡುವರೆ ಕೋಟಿ ಫೋನ್ ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಘ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಬಂದ ನಂತರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಫೋನ್ ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ …

ಕರೋನ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡುವರೆ ಕೋಟಿ ಫೋನ್ ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್.? Read More