ಭಾರತದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕ, ನಟ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ-ಇದೆಲ್ಲಾ ಇವರೊಬ್ಬರೆ !

ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನವೇ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ..ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ …

ಭಾರತದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕ, ನಟ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ-ಇದೆಲ್ಲಾ ಇವರೊಬ್ಬರೆ ! Read More